THE FESTIVAL IS OVER 
SEE YOU NEXT YEAR​

Festîvala îsal qedîya, 
lI benda sala pêş me  bIn.