Grass

A Nation's Battle for Life

USA

1925

documantary

72 Minutes

Grass: A Nation’s Battle for Life is a 1925 documentary film that follows a branch of the Bakhtiari tribe of Kurds in Iran as they and their herds make their seasonal journey to better pastures. It is considered one of the earliest ethnographic documentary films. In 1997, Grass was selected for preservation in the United States National Film Registry by the Library of Congress as being “culturally, historically, or aesthetically significant.”

Grass: Têkoşîna Jîyanê Ya Netewekî, belgefîlmeke kevn e ku di sala 1925an de şaxek ji eşîra Bextiyarî ya Kurdên Îranê dişopîne. Dema ew û keriyên xwe sefera xwe ya demsalî ber bi zozanên baştir ve dikin, bi awayekî dîtbarî koça wan tê şopansin . Ew yek ji pêşîntirîn fîlmên belgefîlma etnografîk tê hesibandin. Di sala 1997 de, Grass ji bo parastinê di Tomara Filmên Neteweyî ya Dewletên Yekbûyî de ji hêla Pirtûkxaneya Kongreyê ve wekî “çandî, dîrokî, estetîk û girîng” hate hilbijartin.