NAVNÎŞAN

KURDISTAN

2022

DRAMA

16 Minutes

Edip is appointed to his hometown as a teacher just after graduated from university. When he goes to the government office to start work, he learns that the village he was assigned to is not in the records. He could not tolerate the slowness of the bureaucracy any longer because schools are about to open. He starts to search for Yeşilköy himself, which cannot be found in any of the official records, in the region he knows like the back of his hand. Edip, who is looking for Yeşilköy in Diyarbakır, will find himself in one of Turkey’s biggest political problems.

Edîb, zanîngehê diqedîne û wek mamosteyekî wê li memleketê xwe dest bi kar bike. Gava ji bo destpêkirina wezîfeya xwe diçe dem û dezgehên dewletê hîn dibe ku gundê wê lê wezîfe bike di belgenameyan de nîne. Wexta dibistan vebin û dinêre hê jî gundê xwe yî wezîfeyê peyda nekiriye û ev jî dike ku xwe li hember bûrokrasîyê ranagire. Ew bi xwe radibe, li herêma ku wek kefa destê xwe zane, li gundê Yeşilköy digere ku di tu belgeyên fermî de nîne. Edîbê ku li Amedê daye dû gundê Yeşilköyê ji nişka ve xwe di nav pirsgirêkeke polîtîk a herî mezin a Tirkîyeyê  de dibîne.