Sponsors

Dear cinema lovers,

As the first online festival in its field, we want to pay royalties to every filmmaker who gives us their films. For this we need your kind donations. We thank you sincerely for donating through our bank account below.

Sînemahezên hêja,

Weke yekemîn festîvala onlayn di warê xwe de, em dixwazin heqdestê sînemagerên ku fîlmên xwe dibexşînin me bidin. Ji bo vê yekê hewcedarîya me bi alîkariyên we yên dilovan heye. Em ji dil spasiya bexşîşên we dikin.

Click to donate via PayPal

L’association Des Cinéastes Kurdes de Paris

Banque Populaire Rives de Paris
IBAN: FR76 1020 7001 7024 2141 1480 104