ALİ ATA BAK

KURDISTAN

2012

DRAMA

12 Minutes

Ali causes tragicomic situations with a few sentences that schoolboys memorized by the system in their innocent world while trying to talk his uncle who is a teacher and who has not visited them very long.

Alî bi çend hevokên ku zarokên dibistanê di cîhana xwe ya bêguneh de ji aliyê sîstemê ve ezber dikirin, xwe li ber apê xwe yî mamoste îsbat dike. Dema ku hewl dide bi mamê xwe yê ku demeke dirêj serdana wan nekiriye biaxive, dikeve rewşeke trajîkomîk.