DIBIM BARAN DIBARIM SER BAJÊR

KURDISTAN - TURKEY

2019

DRAMA

14 Minutes

Sait lives in Diyarbakır with his family. His daughter Hacer gets dumped by her fiancee, Isa. Sait, who doesn’t accept this situation, begins to look for Isa, who is also his old apprentice. After a while, Sait faces some facts.

Saîd bi malbata xwe ve li Amedê dijî. Keça wî Hacer ji aliyê hevjînê xwe Îsa ve tê berdan. Saîê ku vê rewşê qebûl nake, dest pê dike li Îsayê ku heman demê de şagirtê wî yê kevn e, digere. Piştî demekê Saîd bi hin rastiyan re rû bi rû dimîne.