GÊNCO

KURDISTAN

2017

DRAMA / FANTASY

80 Minutes

When Ali Kemal was 5 years old, someone from another world gave him super powers. But these powers are limited. It helps people with limited powers. To hide his identity, he wears a costume and introduces himself as Gênco. However, Ali Kemal’s limited powers make him ridiculous from time to time. This situation makes Ali Kemal depressed and he does not leave the house for a while. One day, Salih Ali, whom he had helped before, asks Kemal to help his sister. But even if Ali Kemal wants to, he cannot help Salih because he is powerless. Salih takes action on this situation and together they begin to work to improve Ali Kemal’s power.

Dema ku Alî Kemal 5 salî bû, kesekî ji cîhaneke din hêzên super da wî. Lê ev hêz bi sînor in. Ew ji mirovên bi hêzên sînorkirî re dibe alîkar. Ji bo nasnameya xwe veşêre, cil û berg li xwe dike û xwe wek Gênco dide nasîn. Lê belê hêzên sînordar ên Alî Kemal dem bi dem wî dike pêkenok. Ev rewş Alî Kemal dike depresyon û demekê ji malê dernakeve. Rojekê Salih, Elîyê ku berê alîkariya wî kiribû, ji Kemal dixwaze ku alîkariya xwişka wî bike. Lê eger Alî Kemal bixwaze jî ji ber ku bêhêz e nikare alîkariya Salih bike. Salih li ser vê rewşê tevdigere û bi hev re dest bi xebata ji bo pêşxistina hêza Alî Kemal dikin.