zerê

Soviet Armenia

1926

Drama

69 Minutes

ZARE, released in late 1926, is the second Armenian silent feature film. As with the first Armenian-Kurdish feature film. It was written and directed by pioneer Armenian filmmaker Hamo Beknazarian (1891-1965). A thriller and a melodrama, the film takes place in 1915 on the slopes of Mount Alagyaz and tells the story of a Kurdish girl named Zare and her beloved Saydo, who unwillingly get involved in the games of tribal leader Temur-bek and the tsarist authorities. ZARE is considered to be one of the first film to depict the life of the Yazidi Kurds.

ZERÊ, ku di dawiya sala 1926an de derketiye, duyemîn fîlma dirêj a Ermenîstanê ya bêdeng e. Wek yekem filma dirêj a ermenî-kurdî tê qebûlkirin. Ew ji aliyê fîlmçêkerê pêşeng ê ermenî Hamo Beknazarian (1891-1965) ve hatiye nivîsandin û kişandin. Fîlmek tirsnak û melodrama ye, sala 1915an li quntara çiyayê Elegezê diqewime û çîroka keçeke kurd bi navê Zerê û hezkiriyê wê Seydo vedibêje, ku bi neçarî tevlî fen û fîtên axayê eşîrê Têmûr Beg û desthilatdarên Çarê Rûsyayê dibin. Zerê yek ji filmên pêşîn e ku jiyana Kurdên Êzidî vedibêje.